ŞEDINŢĂ CGMB, marţi, 19 decembrie. Vezi aici LISTA completă a PROIECTELORPrimarul General, Gabriela Firea, a convocat sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, marţi, 19 decembrie, începand cu ora 14.00, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi.

Sedinta CGMB
Şedinţă CGMB

ORDINE DE ZI ŞEDINŢĂ CGMB:

1. Proiect de hotarare pentru punerea in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic a constructiilor existente, republicata, in vederea finantarii de la bugetul local, in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie, a cheltuielilor privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie la constructiile cu destinatia de locuinte multietajate, precum si la spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si implementarea unei modalitati de facilitare la rambursare <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/01_20171219.pdf>

2. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local Sector 1 de a efectua in numele Municipiului Bucuresti demersuri pentru trecerea din domeniul public al statului si administrarea Romsilva in domeniul public al Municipiului Bucuresti a suprafetei de teren necesararealizarii unui drum de acces <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/02_20171219.pdf>

3. Proiect de hotarare privind administrarea Centrului Municipal Integrat pentru Situatii de Urgenta <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/03_20171219.pdf>

4. Proiect de hotarare privind preluarea imobilului teren situat in Bulevardul Dinicu Golescu nr. 40, sector 1 din administrarea Consiliului Local Sector 1 in administrarea direct a Consiliului General al Municipiului Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/04_20171219.pdf>

5. Proiect de hotarare privind achizitionarea imobilului situat in B-dul Regina Elisabeta nr. 32, sector 5, Bucuresti (cinema Lumina) cu destinatia de spatiu cultural <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/05_20171219.pdf>

6. Proiect de hotarare privind achizitionarea imobilului situat in B-dul I.C. Bratianu nr. 10, sector 3, Bucuresti, in baza exercitarii dreptului de preemtiune al Municipiului Bucuresti la vanzarea imobilelor monument istoric <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/06_20171219.pdf>

7. Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a doua suprafete de tern din imobilul situat in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, strada Fabrica de Glucoza nr. 2 – 4, in vederea realizarii obiectivului de investitii „Largire Soseaua Fabrica de Glucoza intre Calea Floreasca si Soseaua Petricani” <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/07_20171219.pdf>

8. Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea din domeniul public al statului roman prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a unei suprafete de teren din imobilul situat in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, strada Barbu Vacarescu nr. 168– 172, in vederea realizarii obiectivului de investitii „Largire Soseaua Fabrica de Glucoza intre Calea Floreasca si Soseaua Petricani” <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/08_20171219.pdf>

9. Proiect de hotarare privind aprobarea declansarii procedurilor de expropriere pentru suprafata de 64 mp, parte din terenul proprietate private de la adresa Drumul Nisipoasa nr. 47 – 51, sector 1, Bucuresti, nr. Cadastral 226560, situat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente ansamblului Henri Coanda – Etapa I” in vederea continuarii si finalizarii lucrarilor de interes public local <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/09_20171219.pdf>

10. Proiect de hotarare privind declararea ca bun apartinand domeniului public al Municipiului Bucuresti si transmiterea imobilului – Pasaj limitrof pasajului subteran Lujerului in administrarea directa a Consiliului Local Sector 6, in vederea reabilitarii structurale, functionale si estetice a acestuia <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/10_20171219.pdf>

11. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (Studiu de Fezabilitate) pentru introducerea de autobuze electrice in sistemul de transport public pe teritoriul Municipiului Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/11_20171219.pdf>

12. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti proiectului „Consolidare, restaurare si conservarea Muzeului Gheorghe Tattarescu” – faza DALI <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/12_20171219.pdf>

13. Proiect de hotarare privind preluarea de catre Municipiul Bucuresti a documentatiei tehnico – economice faza Studiu de Fezabilitate aferentaobiectivului de investitie „Parcaj acoperit si zona de agrement in zona strada Textilistilor” <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/13_20171219.pdf>

14. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii „Parcaj acoperit si zona de agrement in zona strada Textilistilor”, sector 3 <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/14_20171219.pdf>

15. Proiect de hotarare privind preluarea de catre Municipiul Bucuresti a documentatiei tehnico – economice faza Studiu de Fezabilitate aferenta obiectivului de investitie „Parcaj acoperit si zona de agrement Panait Cerna adiacent blocurilor M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14” <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/15_20171219.pdf>

16. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii „Parcaj acoperit si zona de agrement Panait Cerna adiacent blocurilor M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14”, sector 3 <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/16_20171219.pdf>

17. Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de prioritati pe structuri de camere, intocmite conform prevederilor legislatiei, aprobate prin Anexa 1 la Hotararea C.G.M.B. nr. 494/2017, de catre „Comisia de evaluare a situatiilor sociale deosebite in care se gasesc cetatenii Municipiului Bucuresti” solicitanti de locuinte sociale <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/17_20171219.pdf>

18. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, in calitate de partener, la proiectul „Recognize and change – R&C (Recunoaste si fa o schimbare! Tineri impotriva discriminarii si violentei avand la baza motive legate de gen si migratiune) <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/18_20171219.pdf>

19. Proiect de hotarare privind prelungirea Acordului de asociere intre Municipiul Bucuresti, prin Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti si Asociatia Zambetul Ingerilor, pentru implementarea in comun a proiectului „Sandwich-ul de la miezul noptii”, aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 400/2016 <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/19_20171219.pdf>

20. Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar pentru beneficiarii Centrelor rezidentiale si Centrelor de zi aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, cat si a contributiei lunare de intretinere si a metodologiei de calcul pentru beneficiarii Centrelor de ingrijire si asistenta pentru persoane dependente <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/20_20171219.pdf>

21. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Asociere incheiat intre Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti si Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Omenia” Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/21_20171219.pdf>

22. Proiect de hotarare privind aprobarea continuarii proiectului de prevenire HIV si integrare socio-profesionala a consumatorilor de droguri „Un pas inainte pentru integrarea sociala si profesionala a persoanelor vulnerabile din Bucuresti” <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/22_20171219.pdf>

23. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii finantarii de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile si a costurilor suplimentare conexe aferente proiectului „Amenajare Circuit Turistic pe Lacurile Floreasca si Tei si Zona Adiacenta lor” si incetarea aplicabilitatii Hotararii C.G.M.B. nr. 270/22.12.2015 si Hotararii C.G.M.B. nr. 90/28.04.2016 <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/23_20171219.pdf>

24. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Bulevardul Marasti nr. 8, sector 1 <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/24_20171219.pdf>

25. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Bulevardul Theodor Pallady nr. 49A si nr. 51, sector 3, Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/25_20171219.pdf>

26. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Sepcari nr. 17, sector 3, Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/26_20171219.pdf>

27. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea C.G.M.B. nr. 86/28.02.2017 privind aprobarea componentei Comisiei de evaluare/negociere a ofertelor si Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concesionarea terenurilor apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Bucuresti, in temeiul Legii nr. 50/1991, actualizata <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/27_20171219.pdf>

28. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale a Municipiului Bucuresti la Organizatia mondiala a oraselor si administratiilor locale in domeniul guvernarii electronice – WeGo <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/28_20171219.pdf>

29. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole pentru municipiul Bucuresti, pentru anul 2018 <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/29_20171219.pdf>

30. Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti pentru anul 2018 <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/30_20171219.pdf>

31. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale de membru al Asociatiei Municipiilor din Romania pentru Municipiul Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/31_20171219.pdf>

32. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Teatrului „C.I. Nottara” <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/32_20171219.pdf>

33. Proiect de hotarare privind reorganizarea institutiei publice de cultura de interes local al Municipiului Bucuresti – Circ&Variete Globus Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/33_20171219.pdf>

34. Proiect de hotarare privind reorganizarea Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/34_20171219.pdf>

35. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Clubului Sportiv Municipal Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/35_20171219.pdf>

36. Proiect de hotarare privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva desfasurata la nivelul Clubului Sportiv Municipal Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/36_20171219.pdf>

37. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii, precum si modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/37_20171219.pdf>

38. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B. nr. 181/2016 modificata prin Hotararea C.G.M.B. nr. 27/2017 privind constituirea si aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/38_20171219.pdf>

39. Proiect de hotarare privind delegarea unor atributii si competente ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, stabilite conform legii, catre Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Transport Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/39_20171219.pdf>

40. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/40_20171219.pdf>

41. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Consolidari S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/41_20171219.pdf>

42. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/42_20171219.pdf>

43. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Parking Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/43_20171219.pdf>

44. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Managementul Traficului Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/44_20171219.pdf>

45. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Parcuri si Gradini Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/45_20171219.pdf>

46. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Agrement Bucuresti S.A <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/46_20171219.pdf>

47. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Tehnologia Informatiei Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/47_20171219.pdf>

48. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Publicitate si Afisaj Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/48_20171219.pdf>

49. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Paza si Securitate Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/49_20171219.pdf>

50. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Iluminat Public Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/50_20171219.pdf>

51. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Imobiliara Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/51_20171219.pdf>

52. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/52_20171219.pdf>

53. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/53_20171219.pdf>

54. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/54_20171219.pdf>

55. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al Trustului de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/55_20171219.pdf>

56. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al S.C. Service Ciclop S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/56_20171219.pdf>

57. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Medicala Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/57_20171219.pdf>

58. Proiect de hotarare privind acordarea unui imprumut temporar de la bugetul Municipiului Bucuresti catre Compania Municipala Medicala Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/58_20171219.pdf>

59. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Medicala Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/59_20171219.pdf>

60. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Bucuresti pe anul 2017 <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/60_20171219.pdf>

61. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui teren situat in Str. Capitan Alexandru Serbanescu nr. 33 – 35, sector 1, in suprafata de 130 mp, teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, necesar realizarii extinderii unui imobil cu destinatia de hotel <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/61_20171219.pdf>

62. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui teren situat in Str. Prometeu f.n., sector 1, in suprafata de 340 mp, teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, necesar realizarii extinderii unui imobil cu destinatia de hotel <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/62_20171219.pdf>

63. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local Sector 1 sa hotarasca, in conditiile legii, cu privire la cooperarea cu Asociatia Handbal Club Dinamo Bucuresti <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/63_20171219.pdf>

64. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local Sector 3 de a hotari cu privire la asocierea cu Asociatia Diaconia Filiala Sector 3 – Asezamantul Social Sf. Maria <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/64_20171219.pdf>

65. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local Sector 4 de a hotari asocierea cu Fundatia Hope and Homes for Children,in vederea dezinstitutionalizarii copiilor gazduiti in Centru „Robin Hood” <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/65_20171219.pdf>

66. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 4 sa hotarasca, in conditiile legii, cu privire la cooperarea cu Federatia Romana de Fotbal <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/66_20171219.pdf>

67. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local Sector 6 de a hotari cu privire la aderarea la Conventia Primarilor privind Clima si Energia <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/67_20171219.pdf>

68. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Comisia pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/68_20171219.pdf>

69. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in Adunarea Generala a societatii pe actiuni Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/69_20171219.pdf>

70. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in Adunarea Generala a societatii pe actiuni Compania Municipala Parking Bucuresti S.A. <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/70_20171219.pdf>

71. Proiect de hotarare privind desemnarea coordonatorului Comitetului de initiativa locala si a trei reprezentanti ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca membri in comitet, in conformitate cu Hotararea C.G.M.B. nr. 396/2017 <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/71_20171219.pdf>

72. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe perioada 09 ianuarie 2018 – 09 aprilie 2018 <http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/db/72_20171219.pdf>

Etichete: Bucureşti, CGMB, sedinta bucuresti, şedinţa CGMB

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE