ŞEDINŢĂ CGMB. Proiectul de la Hala Ford şi amenajarea lacurilor Floreasca şi Tei, pe ordinea de ziConsiliul General al Municipiului Bucureşti urmează să dezbată, în şedinţa de astăzi, mai multe Planuri Urbanistice Zonale, între care şi proiectul controversat al turnurilor de lângă Parcul Floreasca (proiectul imobiliar de la Hala Ford/ Automatica). Consilierii generali ai Capitalei vor supune la vot şi amânarea finalizării lucrărilor la circuitul turistic de pe lacurile Tei şi Floreasca, dar şi înfiinţarea Teatrului Stela Popescu.

Locuitorii din Floreasca au protestat fata de proiectul de la Hala Ford
Locuitorii din Floreasca au protestat faţă de proiectul de la Hala Ford
Foto: facebook.com

Proiectul celor patru turnuri cu înălțimi de 15- 25 de etaje, de pe Calea Floreasca, este înscris pentru aprobare pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), în şedinţa de joi, 28 aprilie. Planul Urbanistic Zonal, contestat de locuitorii din zonă, prevede construirea a patru turnuri cu 25, 20 și 15 etaje lângă Hala Ford.

Proiectul de hotărâre ce urmează să fie discutat şi votat de consilieri generali prevede prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal Calea Floreasca nr. 159-165, sector 1, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 85/28.04.2011, până la aprobarea unei alte documentaţii de urbanism  modificatoare.

Locuitorii din Floreasca, care au contestat proiectul, au fost chemaţi să vină joi la Primărie când are loc şedinţa CGMB, programată să înceapă la ora 13.00, în care se va vota prelungirea PUZ Calea Floreasca ( Hala Ford/ Automatica).

"Dragi prieteni ai cartierului Floreasca, Mâine, 28 aprilie 2016, la ora 13:00, proiectul imobiliar de la Hala Ford/ Automatica intră pe ordinea de zi în ședința Consiliului General al Primăriei Municipiului București.

E singura dată când consilierii ne pot vedea cu ochii lor și se pot convinge cat de mulți suntem! Va așteptăm în fața sediului Primăriei, din Splaiul Indepențentei (vis-a-vis de Regie), la ora 12:45. Noi aducem pancardele cu mesaje despre Hala Ford, voi aduceți optimism și sustinere.

Haideti sa ne mai adunăm o dată, în același spirit determinat și primăvăratec, care a însuflețit Marșul Verde pentru Floreasca!", se arată într-un mesaj postat pe Facebook de Grupul de Inițiativă Civică Floreasca. VEZI PROIECTUL AICI

Totodată, consilierii generali vor lua în discuţie un proiect de hotărâre care prevede amânarea lucrărilor de amenajare a circuitului turistic pe lacurile Tei şi Floreasca.

Potrivit proiectului, municipalitatea intenţionează să prelungească perioada de implementare a proiectului "Amenajarea circuit turistic pe lacurile Tei şi Floreasca" până la data de 31 decembrie 2017. Iniţial, termenul limită pentru finalizarea proiectului era vara acestui an, respectiv iunie 2016, conform contractului de finanţare încheiat cu Uniunea Europeană - proiectul fiind finanţat la început cu fonduri europene. Banii (5,3 milioane euro) au fost însă pierduţi de Primăria Bucureşti din cauza întârzierilor proiectului, realizat până acum doar pe jumătate.

Conform documentului, printre PROBLEMELE MAJORE care au cauzat amânarea finalizării circuitului turistic pe lacurile Tei şi Floreasca se află contestaţiile multiple la atribuirea contractului de execuţie a lucrărilor. Astfel, chiar dacă contractul de finanţare cu Uniunea Europeană a fost semnat în martie 2013, contractul de lucrări a fost încheiat abia în 16 decembrie 2014, iar lucrările au început efectiv abia în 2015. VEZI PROIECTUL AICI

Un alt proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei CGMB este cel privind înfiinţarea Teatrului Stela Popescu.

Potrivit proiectul, TEATRUL ,,STELA POPESCU" se înfiinţează ca institutie publica de cultura de interes local al Municipiului Bucuresti, persoana juridica de drept public, finantata partial de la bugetul local al Municipiului Bucuresti.

Sediul administrativ al teatrului va fi în incinta PALATULUI NATIONAL AL COPIILOR. Teatrul se încadreaza în categoria institutiiior de spectacol de repertoriu. Obiectul de activitate al teatrului îl constituie producerea şi prezentarea de productii artistice, în principal spectacole coregrafice, dar si muzicale. VEZI PROIECTUL AICI

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI CGMB DE ASTĂZI:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Scarlat Horia şi vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Taxei Municipale pentru Apa Uzată, pentru anul 2016, calculată conform anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 317/2008

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, să înfiinţeze Centrul de Sănătate multifuncţional „Sfântul Nectarie" - unitate sanitară cu personalitate juridică

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu Fundaţia Filantropică „Metropolis" în vederea implementării în comun a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi"

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu Fundaţia Filantropică „Metropolis" în vederea implementării în comun a proiectului "Centrul de consiliere şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc"

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuităţii proiectului de prevenire HIV şi integrare socio-profesională a consumatorilor de droguri "Un pas înainte pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor vulnerabile din Bucureşti"

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de alocare de la bugetul local al Municipiului Bucureşti pentru anul 2016 de finanţări nerambursabile, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor de finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Bucureşti pentru activităţi nonprofit de interes local potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005

9. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Teatrului Stela Popescu

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de implementare a Proiectului cod SMIS 31386 „Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca şi Tei (şi zona adiacentă lor)"

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Rampa de denocivizare din str. Drumul Cooperativei nr. 20, sector 5, Bucureşti"

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extindere şi modernizare magazie pesticide din str. Drumul Cooperativei nr. 20, sector 5, Bucureşti"

13. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 28/29.02.2016 şi aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate ai obiectivului de investiţii „Consolidare şi extindere sediu administrativ – Cimitir Bellu" ce au fost aprobaţi prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 37/2011

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului – teren situat în Bd. Dinicu Golescu nr. 40, sector 1, având destinaţia de parc, din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorităţi pe structuri de camera, întocmite în baza criteriilor şi punctajelor stabilite conform prevederilor legislaţiei de către "Comisia de evaluare a situaţiilor sociale deosebite în care se găsesc cetăţenii Municipiului Bucureşti" solicitanţi de locuinţe sociale şi aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 162/2015, prevăzute în anexa nr. 2

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Intr. Găeşti nr. 6, sector 5, Bucureşti

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic Zonal Calea Floreasca nr. 159-165, sector 1, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 85/28.04.2011

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. G-ral Nicolae Dona nr. 20, sector 1, Bucureşti

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Str. Maria Rosetti nr. 4, sector 2, Bucureşti

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Calea Dorobanţilor nr. 32, sector 1, Bucureşti

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Jiului nr. 8, sector 1, Bucureşti

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Jiului nr. 10-138, sector 1

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) – str. Miercani nr. 23, sector 1

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) – Şoseaua Chitilei nr. 158A, sector 1, Bucureşti

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) – str. Maxim Gorki nr. 28-30, sector 1

Etichete: CGMB, circuit lacuri Tei Floreasca, circuit turistic lacurile Tei și Floreasca, Hala Ford Floreasca, şedinţa CGMB, turnuri Floreasca

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE