Senatul Universităţii Bucureşti a crescut media de admitere la studiile de MASTERSenatul Universităţii din Bucureşti a decis creşterea mediei minime de admitere, la studiile de masterat de la 5 la 6, consiliul fiecărei facultăţi putând stabili media de admitere, dar fără să scadă sub nivelul minim, anunţă purtătorul de cuvânt al instituţiei, Mirabela Amarandei.

Universitatea Bucuresti
Universitatea Bucureşti
Foto: bucuresti.ro

Senatul Universităţii din Bucureşti a aprobat, în cadrul şedinţei de miercuri, Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2017, pentru studii universitare de masterat, scrie news.ro.

"Noutatea majoră a metodologiei de admitere la studiile de masterat 2017 o reprezintă creşterea mediei minime de admitere, de la cinci (5), în 2016, la şase (6), în 2017. Senatul Universităţii din Bucureşti. Media minimă de admitere va fi stabilită de consiliul facultăţii, dar nu poate fi mai mică decât 6 (şase)", se arată în documentul aprobat de Senatul Universităţii din Bucureşti", explică Mirabela Amarandei.

Potrivit metodologiei, vor fi scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere, o singură dată, în cadrul Universităţii din Bucureşti, candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, dar şi copiii personalului didactic în activitate şi cel pensionat, precum şi copiii personalului încadrat în instituţiei.

Admiterea la programele masterale se desfăşoară în sesiunea iulie - septembrie 2017, pe locuri finanţate de la buget şi pe cele cu taxă, atât pentru învăţământul cu frecvenţă, cât şi pentru cel cu frecvenţă redusă.

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia, iar admiterea este deschisă atât cetăţenilor români, cât şi cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în condiţii prevăzute de lege.

Pentru facilitarea procesului, facultăţile vor putea dezvolta platforme online pentru înscriere, potrivit metodologiilor proprii. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană, pe bază de procură, la fel ca la înscrierea la licenţă.

Potrivit Metodologiei, un student poate urma concomitent cel mult două programe de studii, indiferent de ciclul de studii. Pe de altă parte, Universitatea asigură finanţarea de la buget pentru un singur program de master.

Similar cu procedurile aferente admiterii la studiile de licenţă, candidaţii la studiile masterale nu vor fi nevoiţi să depună copiile legalizate ale diplomelor şi ale celorlalte acte necesare, acestea urmând să fie certificate prin confruntarea cu documentele originale, de către membrii comisiei de admitere.

Structura examenului de admitere, pe facultăţi, precum şi calendarul admiterii la studii de masterat vor fi aprobate într-o şedinţă de Senat viitoare.

Etichete: Bucureşti, master, nota master, senatul universitatii bucuresti, Universitatea Bucureşti

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE