SIMULARE BAC 2017 SUBIECTE MATEMATICĂ MARTIE edu.ro. BAREM de CORECTARE şi MODELE BACALAUREAT 2017SIMULARE BAC 2017 SUBIECTE MATEMATICĂ MARTIE edu.ro. BAREM de CORECTARE şi MODELE BACALAUREAT 2017.

Bacalaureat 2017
Bacalaureat 2017

SIMULARE BAC 2017 SUBIECTE MATEMATICĂ MARTIE edu.ro. BAREM de CORECTARE şi MODELE BACALAUREAT 2017. Elevii au intrat în focul examenelor. Pe 13 martie a fost programată simularea probei scrise la limba și literatura română pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a.

Elevii aparținând minorităților naționale vor da pe 14 martie proba la limba și literatura maternă, iar pe 16 martie vor avea de susţinut proba scrisă obligatorie a profilului. Pe 17 martie va avea loc proba la alegere a profilului și specializării, care va fi susținută numai de elevii claselor a XII-a.

Potrivit calendarului, toate rezultatele vor fi afișate pe 31 martie.

SIMULARE BAC 2017 SUBIECTE MATEMATICĂ MARTIE edu.ro. BAREM de CORECTARE şi MODELE BACALAUREAT 2017.

Ordinul prevede că elevii claselor a VIII-a vor susține simularea la limba și literatura română, matematică și limba și literatura maternă. Elevii claselor a XI-a vor susține simularea bacalaureatului la limba și literatura română, matematică, istorie și limba maternă.

CALENDAR - Simulare examen național de Bacalaureat

I. Clasa a XI-a

13 martie: Limba şi literatura română - proba E) a)
14 martie: Limba şi literatura maternă - proba E) b)
16 martie: proba obligatorie a profilului - proba E) c)
31 martie: afişarea rezultatelor
II. Clasa a XII-a

13 martie: Limba şi literatura română - proba E) a)
14 martie: Limba şi literatura maternă - proba E) b)
16 martie: proba obligatorie a profilului - proba E) c)
17 martie: proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d)
31 martie: afişarea rezultatelor

SIMULARE BAC 2017 SUBIECTE MATEMATICĂ MARTIE edu.ro. BAREM de CORECTARE şi MODELE BACALAUREAT 2017. Elevii din clasele a XII-a vor fi verificați la limba și literatura română, limba și literatura maternă, pentru elevii aparținând minorităților naționale, și probe la alegere din matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire și semnează.

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare și reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior.

SIMULARE BAC 2017 SUBIECTE MATEMATICĂ MARTIE edu.ro. BAREM de CORECTARE şi MODELE BACALAUREAT 2017.


Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Candidații care refuză depozitarea obiectelor nu vor fi primiți în examen.

SIMULARE BAC 2017 SUBIECTE MATEMATICĂ MARTIE edu.ro. BAREM de CORECTARE şi MODELE BACALAUREAT 2017.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Încălcarea regulilor va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrările scrise.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

SIMULARE BAC 2017 SUBIECTE MATEMATICĂ MARTIE edu.ro. BAREM de CORECTARE şi MODELE BACALAUREAT 2017.

Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Rezultatele elevilor vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ și discutate individual cu aceștia.

După obţinerea rezultatelor vor avea loc discuții la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

SIMULARE BAC 2017 SUBIECTE MATEMATICĂ MARTIE edu.ro. BAREM de CORECTARE şi MODELE BACALAUREAT 2017.

Etichete: barem de corectare, edu.ro, martie, MODELE BACALAUREAT 2017, SIMULARE BAC 2017, subiecte matematică

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE